Parant una replicació de VM sense perdre les dades replicades – Replicació per Seeds

Fa uns dies, em vaig trobar amb que un company em demanava si parava la replicació d’una VM amb VMware vSphere Replication s’esborraven les dades al destí. Jo, tot conveçut de mi mateix, li vaig de que no, que no s’esborraven. Ello ho posava en dubte, doncs li sonava que si es perdien aquestes dades. Depenent on estigui ubicat el destí de la replicació, perdre aquesta informació es traumàtica, doncs les línies de comunicacions que solem trobar-nos no son especialment ràpides.

Doncs tots dos teniem la nostre part de raó. Si que és cert que s’esborren les dades replicades al destí, si la configuració de replicació s’ha realizat per defecte. Però si fem servir la replicació per Seeds, podem parar la tasca sense perdre aquestes dades.

Què és la replicació per Seeds?

Sense entrar en detalls, la replicació per Seeds de VMware Replication, es basa en un disk ja existent en el destí de replicació. Aixó ens pot ajudar en molts dels escenaris que veiem dia rera dia de la següent forma: imaginem típic escenari de dues oficines, separades per 600 km (qui esta parlat de Madrid-Barcelona??) amb una línia de dades no gaire alegre. Ens podem jubilar tot esperant a que es repliqui la primera VM.

Una sol.lució válida, seria descarregar les VM a un disc dur USB en orígen, enviar-lo a l’oficina de destí, pujar les VMs al DataStore que farem servir com a destí de replicació, i configurar les répliques via Seeds. Una altre sol.lució sería clonar aquestes VMs al tipic NAS en l’oficina d’origen, enviar-lo a l’oficina de destí i presentar-lo al hosts de l’oficina de destí. Un cop fet aixó, tant senzill com configurar la replicació per Seeds.

Configurant Replicació per Seeds

En aquest cas, abans de configurar la replicació per Seeds, el que he fet ha sigut clonar la VM i pujar-la al DataStore destí.

Seeds1

Seguidament, he anat al vCenter, he escollit la VM a protegir i he llançat l’assistent de configuració per replicació de VMware vSphere Replication

Seeds2

El següent pas es el més important per habilitar la replicació per Seeds. S’ha d’escollir el DataStore que es farà servir coma destí de replicació. Com podeu veure en la captura de pantalla, marcat en vermell, el sistema ha detectat que ja existeix una carpeta anomenada igual que la VM que vull replicar (VDI-106). Per aquest motiu proposa crear una nova carpeta, en aquest cas anomenada VDI-106(1). Si premessim el botó de Next, continuariem amb l’assisten de configuració típic, el que suposaria realitzar una replicació completa.

seeds3

Per habilitar la replicació per Seeds, haurem de premer el botó de Browse, i escollir la carpeta amb la VM que hem pujat. Ens mostra l’hora i data de modificació del VMDK que conté.

seeds4

Al premer el botó Accept, ens apareix un missatge (ara sí!) avisant-nos que s’ha detectat un VMDK i si volem activar la replicació per Seeds. Seleccionem OK.

seeds5

En la següent passa podem escollir opcions de configuració de destí, etc. Ara ja només toca acabar l’assitent de configuració, on s’escollira els RPOs i RTOs, igual que per la configuració típica.

seeds6

Parar la tasca de Replicació sense perdre dades

Si fem un browse al DataStore destí de replicació abans de parar la replicació, veurem els diferents fitxers, amb els punts de recuperació creats sobre els períodes de protecció que s’han definit.

Seeds1

Per parar la tasca de replicació, s’ha d’accedir a l’apartat de Monitoring del vCenter, pestanya Replication. Botó dret sobre la VM en questió i seleccionar STOP.

seeds8

Ens apareixerà el següent missatge. Per parar la tasca hem de seleccionar OK.

seeds9

Arribats a aquest punt, si no haguessim configurat la repliació per Seeds, si fem un browse del DataStore destí, haguessim vist com els fitxers i la carpeta de la VM replicada haguessin desaparegut i eliminats. Com en el nostre cas, hem configurat la replicació per Seeds, el que veiem es que han desaparegut els fitxers amb els RTOs, però no els VMDKs “pare” en els que es basa la replicació.

seed10

Acerca de gonzalezaitor

Me dedico a la consultoria IT, especializado en virtualización de infraestructura y escritorio, archivado, disponibilidad y cifrado. Actualmente trabajo en Contec IT Services, donde desarrollo proyectos focalizados en VMWare, NetApp, Symantec y Microsoft.
Esta entrada fue publicada en Català, Disponibilidad, Sin categoría, Storage, Virtualización, VMware. Guarda el enlace permanente.